Choď na obsah Choď na menu
 


Potreba, statok, služba

 

Potreby – požiadavky ľudí, ktoré sa snažíme uspokojiť, aby sme odstránili pocit nedostatku. Ľudské potreby sú neohraničené, ohraničené sú možnosti ich uspokojenia.

(pocit nedostatku, ktorý sa snažíme uspokojiť – jesť, odievať sa, cestovať...)

Delenie potrieb podľa naliehavosti:

 • životne nevyhnutné (stravovanie, odievanie, bývanie)
 • kultúrne a luxusné (návšteva divadla, kina, potreba módneho odievania)

(či sú potreby považujeme za životne nevyhnutné, alebo luxusné závisí od životnej úrovne krajiny)

Potreby podľa počtu subjektov:

 • individuálne (kúpiť si mlieko, topánky)
 • kolektívne (potreba obyvateľom mesta postaviť kino, potreba postaviť diaľnicu a pod.)

 

Podľa charakteru:

 • hmotné (stravovanie, odievanie, bývanie) – uspokojujú sa spravidla na základe výsledkov hospodárskej činnosti, ktorými sú materiálne statky.
 • nehmotné (potreba čítať, učiť sa, p. priateľstva, lásky a pod.) – uspokojujú sa na základe nehmotnej činnosti.

 

Hierarchické usporiadanie potrieb sa riadi podľa subjektívne pociťovanej naliehavosti a významu.

Uspokojovanie potrieb sa realizuje spotrebou. Tá podmieňuje nutnosť výroby, prostredníctvom ktorej sa menia predmety a sily prírody na statky a služby.

Statky – veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb.

Statky podľa dostupnosti:

 • voľné
  • nie sú výsledkom výroby
  • sú výsledkom prírodných procesov a sú voľne dostupné (voda, vzduch)
  •  vo vzťahu k potrebám sú neobmedzené
  •  postupne sa vyčerpávajú, treba s nimi vhodne hospodáriť a šetriť ich
 • ekonomické (vzácne)
  •  sú výsledkom hospodárskej činnosti
  •  vo vzťahu k potrebám sú obmedzené
  •  treba s nimi nakladať hospodárne, zvažovať ako ich efektívne vyrábať, rozdeľovať a spotrebovávať

 


Statky podľa účelu použitia:

 • kapitálové
  • uspokojujú potreby ľudí nepriamo, tak že slúžia na výrobu spotrebných statkov (múka – chlieb), alebo ďalších kapitálových statkov ( stroj – súčiastka – [PC = spotrebný])
  • majú rôzny spôsob spotreby
   • spotrebúvajú sa priamo (múka pri výrobe chleba)
   • opotrebúvajú sa a prenášajú svoju hodnotu na nové statky (elektrická pec, kde sa pečie chlieb)
 • spotrebné statky
  • uspokojujú potreby priamo (potraviny, rádio...)
  • za určitých okolností môže ten istý statok vystupovať ako kapitálový i ako spotrebný (napr. auto pre podnikateľa a auto v rodine na osobné účely).

 

Statky podľa formy:

 • hmotné – veci, predmety
 • nehmotné – služby, vedomosti

 

Statky podľa vlastníctva:

 • súkromné – statky, ktoré získa jedna osoba a ostatní ich nemôžu používať (osobné veci)
 • verejné – statky, ktoré používajú všetci (autobus, kino, divadlo) – nepatria len jednej osobe

 

Služba – každá užitočná ľudská činnosť, ktorá slúži na uspokojovanie potrieb. Uspokojujú potreby svojím vlastným priebehom.

Služby delíme na:

 • osobné – uspokojujú potreby ľudí priamo, bez sprostredkovania pomocou vecí (služby školstva, zdravotníctva, kultúry, rekreačné služby, hygienické služby – holičstvo, kaderníctvo, manikúra, pedikúra).
 • vecné – súvisia s opravou a údržbou vecí (obuvi, televízora), so zabezpečením čistoty a hygieny (práčovne, čistiarne) a s prepravou osôb a tovarov (osobná a nákladná doprava).